Общи условия


Общи условия за ползване на сайта bookvila.bg

Всеки потребител, който посещава и разглежда сайта bookvila.bg автоматично се съгласява с условията описани тук.

Сайтът bookvila.bg е собственост на фирма Бук Вила ООД с ЕИК 206382174 и седалище: гр. София, ул. Връх Манчо 3Б, бх.з; телефон за връзка 0899982870 и email: info@bookvila.bg

I. Понятия:

Потребител – всеки, който разглежда сайта bookvila.bg и използва предоставените от него услуги;

Наемодател – собственик на обект за настаняване;

Наемател – потребител, който желае да наеме краткосрочно обект за настаняване от каталога на bookvila.bg.

II. Общи условия

 1. Bookvila.bg  е онлайн каталог на обекти за настаняване (вили и къщи за гости, семейни хотели и апартаменти), чиято цел е да улеснява и помага на собствениците на тези обекти да се рекламират пред интернет потребителите, търсещи обекти за настаняване.
 2.  Bookvila.bg  не участва, не посредничи и не взима страна в резервационния процес между наемател и наемодател. Двете страни преговарят директно и свободно помежду си, чрез формата за контакт на сайта или по телефон.
 3.  Bookvila.bg  не участва във финансовите отношения между наемател и наемодател.
 4.  Bookvila.bg  не взима страна при възникнали спорове между потребителите на сайта, както и при спорове възникнали между наемател и наемодател.
 5.  Bookvila.bg  не носи отговорност за неизпълнени ангажименти от страна на собствениците на обекти към техните наематели.
 6.  Bookvila.bg  не предлага туристически услуги, нито представлява платформа за предлагане на туристически услуги. Bookvila.bg е само и единствено рекламен каталог, в който собствениците на обекти могат да публикуват рекламна информация за тях, и за чиято достоверност и законност отговарят сами.

III. Регистрация на потребител

 1. Регистрацията в сайта става като всеки потребител самостоятелно попълни електронна регистрационна форма. Чрез тази регистрация потребителят предоставя своите лични данни, за която автентичност гарантира.
 2. Всеки регистриран потребител получава достъп до индивидуален административен панел, позволяващ регистрация на обекти, обяви и въвеждане на информация за тях.
 3. Ако за извършване на рекламираните от потребителя обекти се изисква от закона регистрация, категоризация и др. то потребителят е длъжен да притежава необходимата регистрация или категоризация преди да създаде обявата за своя обект в bookvila.bg, както и да премахне своите обекти в случай, че необходимата регистрация или категоризация изтече или му бъдат отнети. Bookvila.bg по никакъв начин не е страна във връзка с извършването на услугите, които потребителите предлагат, като съответно не отговаря за достоверността на рекламите, както и за това дали потребителите са спазили всички изисквания за регистрация, категоризация и др.
 4. При регистрация потребителят е длъжен да предостави достоверни данни за управлявания от него имот, както и достоверен снимков материал. Bookvila.bg не носи отговорност за достоверността и истинността на информацията предоставена от потребителите.

IV. Права и задължения на потребител

 1. Всеки потребител, приел условията на bookvila.bg, има правото да използва услугите, ресурсите и информацията, достъпни в каталога, освен в случаите, когато е налице нарушение на тези условия, както и злоумишлено действие от негова страна.
 2. Всеки потребител има право във всеки един момент и по собствено усмотрение да прекрати или спре ползването на предоставяните от bookvila.bg рекламни услуги.

V. Права и задължения на bookvila.bg

 1.  Bookvila.bg има право да изпраща съобщения до своите потребители под всякаква форма с цел реклама на услуги.
 2.  Bookvila.bg  има право да определя реда, в който туристиските обекти се извеждат в каталога на сайта или при търсене.
 3. Bookvila.bg  има право по всяко време, без уведомление да заличи регистриран потребител и/или туристически обект за настаняване, когато той е в нарушение на настоящите Условия, интернет етиката, добрите нрави, българското законодателство или други приложими норми, както и по собствена преценка.
 4. Bookvila.bg  има право да откаже регистрация на потребители, които вече имат регистрация или в миналото са били заличавани от сайта поради нарушаване на правилата му или злоупотреби.
 5. Bookvila.bg  има право да спира функционирането на платформата си за техническа профилактика или други основателни причини, без да предупреждава предварително регистрираните потребители.
 6. Bookvila.bg  се задължава да заличи информацията за регистриран потребител и/или туристически обект, когато потребителят е изразил писмено желание за това, чрез кореспонденция с администрацията на сайта.
 7. Bookvila.bg  се задължава да не изменя текстовото и графично съдържание, предоставено от потребители по начин, който създава невярна или подвеждаща информация за потребителя или представлявания от него туристически обект.
 8.  За всички неуредени от настоящите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

VI. Политика за защита на личните данни

   Политиката за защита на личните данни може да прочетете от тук.

VII. Бисквитки

  Политиката за използването на бисквитки може да прочетете от тук.

 
×

Изпратете запитване


 
момент...
×

Име


Моля, споменете, че се обаждате чрез сайта Бук Вила

Лице за контакт:
Телефон:
  Къщи за гости

Семейни хотели

Апартаменти

На планина

На море

Спа

Специални Оферти

Забележителности


Населени Места

Блог

за
собственици